ZOBACZ
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15  
Pon.-Pt. 07:30-15:30
Sob. Nieczynne
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
Doradca Zawodowy

Doradca zawodowy

Andrzej Piątkowski

Dyżur Szkolnego Doradcy Zawodowego – gabinet DZ – s.26

Wtorek

12.30 – 13.20

Środa

14.15 – 15.00 konsultacje indywidualne   – obowiązuje od dnia 1.04.2020

Czwartek

8.00 – 8.45

9.45 – 10.30

Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu, planowaniu kariery oraz przygotowuje do procesu poszukiwania pracy. Z jego usług może skorzystać każdy, zwłaszcza zaś uczniowie stojący przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu, osoby pracujące, które z różnych powodów chcą zmienić zawód oraz osoby bezrobotne.

Doradca pomaga w uświadomieniu sobie przez klienta, jaki jest jego potencjał zawodowyco lubi robić oraz w jakim zawodzie chciałyby się rozwijać. Obecność doradcy w procesie planowania kariery pozwala usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno-zawodowymi oraz ułatwia wgląd we własną osobę. Ważna jest wiedza doradcy na temat rynku pracy i jego pomoc w realnej ocenie planowanych działań.

Doradztwo zawodowe może przybiera formę spotkań indywidualnych lub grupowych. Podczas spotkań indywidualnych doradca prowadzi rozmowę z klientem, która może prowadzić do utworzenia Indywidualnego Planu Działania. Spotkania grupowe są uzupełnieniem spotkań indywidualnych i mają na celu wzmocnienie procesu doradczego przez kontakt z osobami
o podobnych problemach. Mają szczególne znaczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji zawodowej, np. długotrwale bezrobotnymi.

Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – link tutaj

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

aktualizacja: na dzień 10 luty 2020
inf wprowadzona AP

Współpracujemy z


Skonaktuj się z Nami
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
zslidzbark@vp.pl Sekretariat Szkoły
pn-pt 7.30-15.30
Sobota nieczynne