ZOBACZ
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15  
Pon.-Pt. 07:30-15:30
Sob. Nieczynne
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
Dokumenty Szkoły
PROCEDURY   ZDALNEJ  NAUKI   Z  UCZNIEM   w okresie 25.03 – 10.04.2020 
OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK   INFORMACYJNY

A. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ZS i ich rodziców
klauzula_informacyjna rodzice_dzieci_uczniowie

I. Dokumenty
 1. Statut Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.
 2. Statut Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Lidzbarku
 3. Statut Technikum w Zespole Szkół w Lidzbarku.
II. PRACOWNICZE
 1. Regulamin pracy w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 3. Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 4. Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 5. Regulamin dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 6. Regulamin premiowania administracji i obsługi w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 7. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli w ZS w Lidzbarku
 8. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia w szkole
 9. Regulamin funkcjonowania e-dziennika UONET+
III. FINANSE/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ADMINISTRACJA/KONTROLA ZARZĄDCZA
 1. Polityka rachunkowości.
 2. Instrukcja inwentaryzacyjna szkoły.
 3. Instrukcja obiegu i kontroli księgowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 4. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30000 euro.
 5. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Zespole Szkół w Lidzbarku.
 6. Instrukcja kancelaryjna.
 7. Instrukcja archiwalna.
 IV. UCZNIOWIE
 1. Zasady organizacji wycieczek szkolnych.
 2. Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018
V. INNE REGULAMINY/DOKUMENTY
 1. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lidzbarku
 2. Procedury – naruszenie godności nauczyciela
 3. Procedury współpracy z rodzicami
Współpracujemy z


Skonaktuj się z Nami
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
zslidzbark@vp.pl Sekretariat Szkoły
pn-pt 7.30-15.30
Sobota nieczynne