ZOBACZ
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15  
Pon.-Pt. 07:30-15:30
Sob. Nieczynne
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2017/2018

Opiekun Samorządu Uczniowskiego  – Izabela Ogonowska

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Pełniona funkcja Nazwisko i Imię  Klasa
Przewodnicząca Jagodziewska Anna 3a
Zastępca Danielski Karol 3a
Sekretarz Napiórkowski Mateusz 1a

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI
WRZESIEŃ
 1. Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego
 2. Opracowanie planu pracy samorządu.
 3. Przygotowanie pierwszej gazetki ściennej.
 4. Dbamy o ład i porządek w naszej szkole.
 5. Spotkanie integracyjne klas pierwszych
 • Przygotowanie akademii okolicznościowej
 • wypisanie propozycji zgłaszanych przez
  przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • zespół redakcyjny zbiera materiały niezbędne do zrobienia gazetki
 • zorganizowanie pod opieką wychowawców prac porządkowych i dekoracyjnych w klasach
 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów ognisko

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

 1. Obchody DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 2. Konkurs pt. „Najlepsze wspomnienia
  z wakacji”
 3. Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 4. Szkolny Dzień Profilaktyki
  ,,Przemoc orężem ludzi słabych”
 5. Konkurs fotograficzny
  „Zawodowo o zawodach”
 • dekoracja sali gimnastycznej
 • pomoc w przygotowaniu oraz uczestnictwo w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • przygotowanie, przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „NAJLEPSZE WSPOMNIENIA Z WAKACJI”
 • pomoc w przygotowaniu oraz uczestnictwo w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości
 • okolicznościowa gazetka
 • organizacja turniejów i konkursów
 • przygotowanie, przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „ZAWODOWO O ZAWODACH”
GRUDZIEŃ
 1. Wieczorek poetycki
 2. Między klasowy konkurs na stroik świąteczny
 3. W świątecznym nastroju
 4. Włączenie się w akcje
  „GÓRA GROSZA”
 5. Włączenie się do akcji
  „SZLACHETNA PACZKA „
 6. Konkurs fotograficzny
  „Wesołych świąt”
 • organizacja i udział w wieczorze poetyckim –
  opracowanie regulaminu
  – ogłoszenie konkursu
  – przygotowanie wystawki
  – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów
 • dekoracja świąteczna szkoły
 • spotkanie opłatkowe w klasach bądź wspólnie na Sali gimnastycznej
 • zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy; następnie przekazanie ich na konto akcji
 • zbiórka na terenie szkoły produktów potrzebnych rodzinie, której udzielana będzie pomoc
 • przygotowanie, przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „WESOŁYCH ŚWIĄT”
STYCZEŃ
 1. Włączenie się samorządu w akcję: WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 • sprzedaż serduszek
 • organizacja imprezy z której dochód (sprzedaż biletów i serduszek) przeznaczony będzie na rzecz WOŚP
 • zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • przekazanie pieniędzy na konto WOŚP
LUTY 
 1. Walentynki
 2. Dzień Otwarty
 3. Tłusty Czwartek
 • przygotowanie i organizacja Święta Zakochanych poprzez:
  – ubiór całej społeczności szkolnej w kolorze czerwonym
  – plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH
  – doręczanie korespondencji walentynkowej przez ,,szkolnych listonoszy”
  – organizacja konkursu ,,Walentynkowa kartka”
 • pomoc w przygotowaniu oraz prowadzenie apelu – Dzień Otwarty
  – przedstawienie przyszłym uczniom kierunków nauczania w naszej szkole
  – wyznaczenie grupy uczniów klas drugich odpowiedzialnych za przedstawienie sal lekcyjnych absolwentom gimnazjów
 • organizacja konkursów i zabaw z okazji tłustego czwartku
MARZEC
 1. Święto Kobiet i Mężczyzn
 2. Święto Wiosny
 • życzeniami z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn na gazetce samorządu
 • Dzień Projektów pod hasłem: ,,Krok za krokiem, czyli nie od razu Kraków zbudowano – warsztaty
 • wspólna zabawa w sali gimnastycznej
KWIECIEŃ
 1. Rekolekcje wielkopostne
 2. Świąteczne życzenia dla pracowników szkoły i uczniów
 3. Zakończenie klasy maturalnej
 • zorganizowanie zbiorowego wyjścia na rekolekcje do kościoła parafialnego
 • pomoc członków samorządu, nauczycielom w utrzymaniu spokoju w kościele
 • przygotowanie gazetki ściennej o tematyce świątecznej
MAJ
 1. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 2. Chcemy wiedzieć wszystko o szkołach wyższych
 3. Sadzimy las
 • akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennej
 • przygotowanie akademii okolicznościowej
 • organizowanie spotkań uczniów klas IV z przedstawicielami różnych szkół wyższych w celu poinformowania o wymaganych dokumentach i innych sprawach związanych z przyjęciem do tych szkół
 • udział członków samorządu uczniowskiego w sadzeniu lasu przy współpracy z Nadleśnictwem  w Lidzbarku
CZERWIEC
 1. Dzień Dziecka
 2. Wakacje tuż, tuż
 3. Pożegnanie absolwentów.
 • pomoc w przygotowaniu imprezy
  – organizacja konkursów i turniejów
 • gazetka o tematyce wakacyjnej
 • porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok
 • współudział w przygotowaniu akademii pożegnalnej
 • dekoracja sali gimnastycznej

 

PRACE CIĄGŁE:

 

Współpracujemy z


Skonaktuj się z Nami
tel.: 23 696 15 15
faks: 23 696 15 15
ul. Przemysłowa 1
13-230 Lidzbark
zslidzbark@vp.pl Sekretariat Szkoły
pn-pt 7.30-15.30
Sobota nieczynne